سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
نصب سپر تکمیلی برای کامیون های کُشنده؛ همچنان در پیچ و خم تبدیل به قانون