سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
رادیو بادیو؛ زندگی به سرعت فناوری، خدمت جدیدی از تیم برسام