سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
آدوب می گوید که فلش تا سال 2020 از بین خواهد رفت