سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
دانشمندان: برای نجات زمین باید به سرعت غلظت گاز CO2 در جو را کاهش داد