سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
به بهانه گرمای بی سابقه هوا در اهواز؛ نگاهی به تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن