سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
تمام پروازهای شرکت British Airways از لندن به خاطر مشکلات کامپیوتری لغو شد