سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
سافت بنک و عربستان بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری فناوری جهان را تشکیل دادند