سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
Polaris 10 ماکسول بزرگ را از میدان خارج کرد