سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
برای اولین بار اینترنت موبایل در ایران روی بستر IPv6 قابل دسترس شد