سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
موبایل را سامانی نیست، قیمت آیفون x به 14.5 میلیون رسید