سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
تنها یک هفته به پایان مهلت اپراتورها برای تفکیک ترافیک داخلی و خارجی اینترنت باقی مانده است