سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
فیزیکدانان اثبات کردند: واقعیت، پیش از سنجش، وجود ندارد