سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
سایپا و ایران خودرو قانون را دور زده و سهامشان را به خودشان واگذار می کنند