سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
گوگل از داده‌های مکانی کاربران استفاده می‌کند تا بداند چقدر مردم به قرنطینه خانگی روی آورده اند