سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
استفاده از حلقه هوشمند Oura Ringبرای تشخیص زودهنگام بیماری کووید ۱۹