سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
داوینچی 200 سال پیش از علوم نوین اثر اصطکاک را درک کرده بود