سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
مدل محاسبه اینترنت ثابت تغییر می‌کند؛ محاسبه سرعت به جای حجم