سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
روایتی خواندنی از تاثیر قاچاق سوخت بر ارزان فروشی و نابودی صنایع داخلی