سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
چرا گروه خونی O مثبت فراوانی‌ بیشتری نسبت به AB منفی دارد؟