سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
عمل بینی به تاریخ می پیوندد؛ کشف تکنیک جایگزین با الکتریسیته و پرینت سه بعدی