سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
تاریخ چرخش GPS ، عامل اصلی خرابی تاریخ و ساعت بسیاری از دستگاه‎های دیجیتالی