سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
بامیلو کوچکتر از همیشه شد؛ تعدیل نیروی گسترده در بامیلو