سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
پیامک قطع یارانه تنها یک فیشینگ بزرگ بود