سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
مردم باید الکترونیکی کردن خدمات سلامت را به صورت عینی ببینند