سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
نهمین پرتاب موفق، بلو اوریجین را یک گام دیگر به ارسال توریست به فضا نزدیک کرد