سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
باگ اساسی در برنامه توئیتر برای چهارسال پیاپی توئیت‌ های شخصی کاربران را فاش می‌کرده است