سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
آپ و اسنپ با همکاری هم شرکتی جدید برای خدمات موبایلی آسان تر تأسیس می‌کنند