سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
نتایج یک تحقیق: استفاده از گوشی هوشمند روی عملکرد چشم دانش آموزان تأثیرات بسیار بدی می گذارد