سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
ایجاد شبکه اختصاصی تلفن همراه برای مدیریت بحران