سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
باز فیسبوک و باز افتضاح امنیتی؛ حراج اطلاعات خصوصی حساب کاربران، هر حساب فقط 10 سنت