سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
مقاومت ستودنی پل تاریخی شهسوار در مقابل سیل شدید اخیر