سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
شبکه‌های اجتماعی و وب سایت‌ها، بازیگرانی مهم در نوسانات قیمت دلار و حباب سازی