سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
10 نوآور برتر تاریخ بشر و خدماتی که به جهان ارائه دادند