سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
جهرمی بزرگترین غایبان دولت الکترونیک را معرفی کرد