سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
متخلفان در چنگ قانون، همه واردکنندگان متخلف موبایل با ارز 4200 تومانی بازداشت شدند