سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
تشعشعات آنتن‌های مخابراتی باری دیگر مطرح شد، این بار با موضوع پایش و یافتن راه‌حل