سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
پیام رسان بومی بیسفون به قابلیت ارسال پیام امن و سیکرت چت مجهز شد