سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
Google Docs به سیستم بازبینی دستور زبان با استفاده از یادگیری ماشینی مجهز شد