سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
هشدار دانشمندان نسبت به تخریب شبکه های برق به خاطر توفان های خورشیدی