سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
آدوب از آموزش ماشینی برای تشخیص فوتوشاپ بودن عکس‌ها استفاده می‌کند