سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
دستگاه عظیم الجثه متحرک که تنها از چوب ساخته است، معرفی میکنیم این شما و این Strandbeest