سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
کشف آسیب پذیری مشابه اسپکتر با قابلیت سرقت همه اطلاعات محرمانه