سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
وزیر ارتباطات: موضوع کاهش تعرفه فروش پنهای باند اینترنت از سوی زیرساخت به اپراتورهای ارتباطی تداوم می یابد