سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
ساخت بافت مصنوعی قلب، کبد و پوست جهت پیوند توسط محقق ایرانی