سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
نابسامانی در ارایه ارز دولتی؛ میزان واردات گوشی صفر است