سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
تحریم شرکت ZTE توسط آمریکا به دلیل همکاری با ایران، منجر به توقف فعالیت این شرکت شد