سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
شبکه ارتباطات روستایی به ماهواره داخلی ایرانی، ایرانست 21 منتقل می‌شوند