سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
دولت چین دسترسی شهروندان دارای "سطح اجتماعی پایین" به قطار و هواپیما را قطع می کند