سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
اسپیس اکس یکی از سنگین ترین محموله های فالکون 9 را به فضا فرستاد