سایت سافت 98    |    انجمن سافت 98    |    لینکدونی سافت 98
تحلیلی کوتاه بر موضوع ادغام دو کمپانی مایکروسافت و ادوبی با یکدیگر